Jesteś tutaj

Gimnazjum w Żórawinie w konkursie "TESCO dla Szkół"

Zapraszamy do obejrzenia - i głosowania - na film pod tytułem "Don't waste" zrealizowany przez uczniów Gimnazjum w Żórawinie.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o idei oraz o zasadach niemarnowania żywnoœci oraz wyposażanie uczniów w przydatne umiejętnoœci i promowanie wœród nich pozytywnych postaw w zakresie zapobiegania marnowaniu żywnoœci, a także rozwijanie talentów i wyobraŸni młodzieży szkolonej.

Obejrzyj film