Jesteś tutaj

Aktualności

W dniu 27 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na realizację dziewięciu nowych linii komunikacji podmiejskiej. W najbliższym czasie nastąpi wyłonienie wykonawcy zamówienia. Z niecierpliwością oczekujemy na pojawienie się nowoczesnych żółto-czerwonych autobusów na drogach naszej Gminy.

28.01.2021 15:38czytaj więcej

Z inicjatywy i pod osobistym patronatem Pana Wójta Gminy Żórawina z dniem 1 lutego 2021 r. uruchomiona zostanie nowa linia komunikacyjna relacji Oława - Domaniów - Nowojowice - Wojkowice - Żórawina - Turów - Żerniki Wrocławskie - Iwiny Rondo, pozwalająca na szybkie dostanie się do centrum Wrocławia mieszkańcom miejscowości położonych w ciągu drogi strzelińskiej oraz Żórawiny. Stało się to możliwe dzięki modelowej współpracy z włodarzami miast i gmin wchodzących w skład związku komunikacyjnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe. Linia oznaczona jest numerem 70 i uzyskała dofinansowanie z Funduszu Połączeń Autobusowych.

28.01.2021 13:14czytaj więcej

Zarządzenie nr  0050/9/2021 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2021 roku.

27.01.2021 12:04czytaj więcej

W dniu 18.01.2021 r. do Urzedu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta FUNDACJI CZAS NA NAS z siedzibą w Żórawinie, ul. Polna 18A na wsparcie zadania publicznego pn. "ŻART - Żórawiński amatorski Ruch Teatralny".

 

26.01.2021 09:36czytaj więcej

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z programu i uzyskania wsparcia finansowego na ekologiczne formy ogrzewania.

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

 I Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.

25.01.2021 15:08czytaj więcej

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich Święta składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, miłości, pociechy z wnucząt oraz  pogody ducha każdego dnia.

 

21.01.2021 12:23czytaj więcej

Kilka dni temu w Mędłowie okradziono garaż, z którego zginęło ok. 30 narzędzi sporej wartości. Za wskazanie sprawcy, właściele przewidują nagrodę pieniężną.

Policja w Żórawinie prosi o zachowanie szczególnej czujności ze względu na rosnącą liczbę kradzieży na terenie naszej gminy.

21.01.2021 11:26czytaj więcej

Wyrazy głębokiego współczucia  i smutku Kierownikowi Posterunku Policji w Żórawinie ADRIANOWI ĆWIEKOWI oraz najbliższej Rodzinie z powodu śmierci Mamy składają Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Żórawinie.

19.01.2021 09:54czytaj więcej

Szanowni Państwo, od początku 2021 r. można zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r. Zapraszamy Państwa na bezpłatne webinarium poświęcone powyższej tematyce.

15.01.2021 09:08czytaj więcej

Ze względu na systematycznie wzrastającą ilość odpadów gromadzonych przez mieszkańców, z dniem 1 lutego 2021 roku, odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów poremontowych i budowalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w gminie Żórawina, odbywać się będzie na podstawie indywidualnych zgłoszeń (mailowo lub telefonicznie), w terminach uzgodnionych i potwierdzonych z firmą odbierającą odpady: P.H.U. MAK-MET, Stanisław Juśkiewicz.

15.01.2021 08:49czytaj więcej

Strony