Jesteś tutaj

Podpisanie umowy o dofinansowanie na rozbudowę kanalizacji sanitarnej - 10 mln zł

Dnia 25.01.2018 r. Wójt Gminy - Jan Żukowski oraz Skarbnik - Krzysztof Bagiński, w imieniu Gminy Żórawina podpisali umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Żórawina - etap I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie: 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT WrOF. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018-2019, w Mędłowie, Rzeplinie oraz Żórawinie (ul Transportowa, Polna, Kwiatowa, Małowiejska, Zaułek, Aleja Niepodległości), czyli w miejscowościach wchodzących w skład utworzonej zgodnie z wymogami UE tzw. aglomeracji (składającej się z miejscowości o odpowiedniej gęstości zaludnienia i ilości mieszkańców na 1 kilometr sieci sanitarnej). Całkowity koszt inwestycji to 16.403.380,88 zł brutto a dofinansowanie to 10.005.138,69 zł od kosztów kwalifikowalnych. Aktualnie trwa organizowanie procedury przetargowej.