Jesteś tutaj

Nabór wniosków na wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Drodzy Mieszkańcy,

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że  4 października ruszył nabór wniosków w programie
wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich. Z pomocy skorzystać mają mieszkańcy 880 gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.
Wnioski przyjmować będzie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Uprzejmie prosimy aby osoby zainteresowane złożyły do 25.10.2021 r. oświadczenie o uprawnieniu do ubiegania się o wsparcie (załącznik 7. - oświadczenie dla opiekuna prawnego lub załącznik 8. oświadczenie dla osoby pełnoletniej składającej oświadczenie we własnym imieniu). Oświadczenia można składać w  Urzędzie Gminy Żórawina ul. Kolejowa 6, w Biurze Obsługi Klienta.

Cele programu to przede wszystkim:
• przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
• cyfryzacja terenów popegeerowskich,
• poprawa jakości życia mieszkańców,
• rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Budżet działania to 80 milionów złotych. W ramach projektu można będzie finansować zakup sprzętu oraz dwuletni dostęp do Internetu.
Na każdy zestaw - komputer i Internet - przeznaczono do 3,5 tys. złotych. Pieniądze mają dotrzeć do gmin najpóźniej do końca tego roku.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr