Jesteś tutaj

Inwestycje drogowe w Karwianach i Komorowicach.

Powiat Wrocławski ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla "Przebudowy drogi powiatowej nr 1955D w miejscowości Karwiany i Komorowice". W ramach tego zadania przewiduje się przebudowę drogi na odcinku od obiektu mostowego w m. Komorowice do wiaduktu autostrady A4. Zadanie obejmie swym zakresem: przebudowę drogi, skrzyżowań, budowę chodników, odwodnienia oraz zatok autobusowych. 

            Mamy nadzieję, że prowadzone przez Powiat Wrocławski postępowanie przetargowe wyłoni wykonawcę prac projektowych przedmiotowego zadania i w niedalekiej przyszłości będzie można przystąpić do prac budowlanych dla dobra mieszkańców Naszej Gminy.