Jesteś tutaj

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017 r.

  • Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 14 maja 2017 r.
  • Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 26 maja 2017 r.
  • Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi) oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 2 czerwca 2017 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 4 czerwca 2017 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu w imieniu wyborcy, który pełnomocnictwa udzielił.

      Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy/miasta.