Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Informacja KMP we Wrocławiu w sprawie zwiększenia kontroli na drodze powiatowej nr 1954D od miejscowoœci Biestrzyków do miejscowoœści Mędłów.

Informacja

10.03.2015 00:00czytaj więcej

Przewodniczący Rady Gminy Żórawina przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 8.00 - 10.00 w siedzibie Biura Rady Gminy w Żórawinie, al. Niepodległoœci 15.

02.03.2015 00:00czytaj więcej

Aktualizacja informacji w sprawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2015 roku:


Na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina dodany został załšcznik pod nazwš Ogłoszenie o

28.02.2015 00:00czytaj więcej

Aktualizacja informacji w sprawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2015 roku:

Na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina dodany został załącznik pod nazwą Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert.pdf.

28.02.2015 00:00czytaj więcej

Informujemy, że wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Żórawina odbędš sie w dniach od 27 lutego 2015r. do 7 kwietnia 2015r.

Szczegółowy harmonogram zamieszczony jest w poniższym zarzšdzeniu nr 26/2015 Wójta Gminy Żórawina.


Wykaz podmiotów

18.02.2015 00:00czytaj więcej

Aktualizacja informacji w sprawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2015 roku:


Na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina dodany został załšcznik pod nazwš Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej i wzór zgłoszenia.pdf.

13.02.2015 00:00czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy Żórawina na lata 2015-2020.

W zwišzku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarzšdowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalnoœci pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 27 lutego 2015 roku.

Informacje szczegółowe, projekt dokumentu oraz formularz konsultacji znajdujš się na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina.

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina.

09.02.2015 00:00czytaj więcej

Informujemy, że kursy przewoŸnika PKS Oława zostały rozciągnięte na dodatkowe przystanki autobusowe do Mnichowic oraz Wojkowic I.

Dotyczy kursów:
1. na trasie Oława g. 05:50 - Wrocław g. 07:03 (kurs 1465), dodatkowe przystanki: Mnichowice-Lipowa g. 06:42, Wojkowice I g. 06:44
oraz
2. na trasie Wrocław g. 16:50 - Strzelin g. 18:03 (kurs 1038), dodatkowe przystanki: Wojkowice I g. 17:10, Mnichowice-Lipowa g. 17:12

Dodatkowe przystanki w w/w kursach będą obsługiwane do końca 2015r.

09.02.2015 00:00czytaj więcej

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz:

- w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależnoœci od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

23.01.2015 00:00czytaj więcej

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2015r. uruchomiony zostanie nowy portal Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żórawina.
Wszystkie nowe informacje będą publikowane wyłącznie na nowym portalu.

Adres nowego portalu to http://zorawina.bip.gov.pl

Stary portal, dostępny aktualnie pod adresem http://www.bip.zorawina.pl zostanie zachowany i udostępniony jako wersja archiwalna i nie będzie podlegać już aktualizacji treœści.

Zapraszamy do korzystania z nowego portalu.

31.12.2014 00:00czytaj więcej

Strony